Biz safımızı belli edelim dedik ve aşağıdaki basın açıklamasını ulusal basına gönderdik..
Unutmadık, unutturmayacağız..

Biz safımızı belli edelim dedik ve aşağıdaki basın açıklamasını ulusal basına gönderdik..

Unutmadık, unutturmayacağız..

BİR YÖNETMELİKLE ACENTELER YOK EDİLMEK İSTENİYOR

Yaklaşık 16.000 sigorta acentesi , ülkemizin her ilinde ve ilçesinde faaliyet göstermektedirler.

Sektörler arasında Vergi kaçırmayan kimdir/kimlerdir diye araştırırsanız tahmin ediyoruz ki bir kaç meslek grubu arasında sigorta acenteleri yer alacaktır.

Sigorta acenteri yaklaşık 300-350 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.

Peki sigorta acentelerini bünyesinde barındıran TOBB’un amacı ve görevi nedir , bu meslek grubundan kazancı nedir ve bu meslek grubuna ne tür destekleri olmuştur.

TOBB’un amacı ve görevi kısaca ; Odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.

TOBB Kayıt ücreti ; 5684 sayılı yasaya göre TOBB a bağlanan Acenteler ; Acente olabilmek için levhaya kayıt ücreti adı altında 22 bin TL. ödemek zorundalar. Bu para TOBB kasasına direk irad kaydedilmekte olup bu paranın acenteye geri dönüşü yoktur.

Bu arada , TOBB’a kayıtlı 61 Meslek örgütü var , ama sadece Sigorta acenteleri 22.000 TL kayıt ücreti ödüyor !

TOBB Aidat ; Ülke genelindeki tüm Sigorta acentesi her yıl yine TOBB’a 90 TL aidat ödemek zorundadır yine bu paranın acenteye geri dönüşü yoktur .

Gelin beraber hesaplayalım 2007/ 2020 arası 13 yıldır yaklaşık 16.000 acenteden ortalama 18.700.000 TL toplanan sadece aidat ödemesi , Aynı zamanda , Bir sigorta acentesi. Bir sigorta şirketi ile çalışmak için yapmış olduğu sözleşmeyi ticaret sicilde ilan etmek zorunda. Sicil ilan ücreti için ticaret odaları vasıtası ile TOBB’a 850 TL , eğer bir sigorta şirketi ile acente bir şekilde sözleşme feshine gittiklerinde yine ticaret odaları vasıtası ile TOBB'a 850 TL ödemek zorunda. Yaklaşık 16.000 sigorta acentesi yılda binlerce kez şirketlerden acentelik almakta veya fesih edilmekte..

TOBB’un bir meslek örgütüne hiçbir yararı ve desteği olmadan , o meslek örgütü üzerinden oluşan kazancını varın siz hesaplayın.

Evrak kayit ücretlerini dahil etmiyoruz bile..

Türk Ticaret Kanunu

Madde 57 göre

(3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler.

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,

b) Haksız rekabetin men’ini,

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını ; emrederken maalesef bizim meslek kurumumuz SAiK bunların hiç birini yapma erkine sahip değil !

TOBB , son 13 yılda bize gösterdi ki sigortacılık mesleği için etkisiz, işlevsiz ve çıkarcı bir kurumdan ileri gidememiştir.

Neden mi?

9 MAYIS 2020 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından , “Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlere,tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ile mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine yönelik yönetmelik”

Çıkan yönetmelik ile, asıl işi sigortacılık olmayan diğer melek gruplarının satışını yaptığı ürünle ilişkili olarak sigorta poliçesi sunmaları yasallaştı. Böylelikle telefon bayileri telefon veya diğer hizmetler satışı yanında veya beyaz eşya bayileri veya ev elektroniği satışı yapan firmalar “elektronik cihaz sigortası” , turizm acenteleri sunduğu seyahat paketi yanında “seyahat sigortası” , makine üreticisi sattığı makine yanında “makine kırılması sigortası” , tekne üreticisi sattığı tekne yanında “tekne sigortası” , emlakçı “dask ve konut sigortası” satabilecek ama asıl işi sigortacılık olan sigorta acenteleri başka hiçbir iş yapamayacak , hak-hukuk bu yönetmelikle ayaklar altına alınmıştır. Geçmişi 23 EKİM 1347 yılına dayanan ve dünyanın ilk mesleklerinden birisi olan SİGORTACILIK MESLEĞİ bu yönetmelikle “yardımcı meslek” olarak görünecektir.

Bu yönetmelik ile bunca yıldır bu mesleğin kahrını çeken acentelerin hakları , portföyleri bir anda sermaye kuruluşlarına peşkeş çekildi.

Yukarıda okuduğumuz gibi görevleri arasında üyelerinin haklarını korumak olan haksızlıklara karşı destek vermesi gereken TOBB ne yaptı ! Köstek oldu. Yıllarını bu sektör uğruna harcayan ekmeklerine sahip çıkan birçok sigorta acentesi derneğine/ örgütüne basın açıklaması yapmak isterken basın açıklamalarını sınırladı ve engelledi.

Twitter’da seslerini sayın Cumhurbaşkanımıza , sayın Hazine Bakanımıza duyurmaya çalışan meslek gruplarını sözel olarak engelledi.

TOBB , sigorta acenteleri için yukarıda okuduğumuz görevlerini yerine getirmezken ne yapmadı/yapmıyor;

-Yapılan haksızlıklara karşı hakkımızı korumuyor,

-Yasaya göre bireysel sigorta satışı yapamaması gereken ve para tahsil yetkisi bulunmayan sigorta Brokerleri , her türlü şikayet ve uyarılara rağmen ellerini kollarını sallayarak her istediklerini yapıyorlar,

-Bankalar kredi zorlaması ile hem acentelerin ekmeği ile oynadılar hem de vatandaşı yanlış ve eksik sigorta poliçeleri ile mağdur ettiler / ediyorlar,

-Senelerdir yaptığımız uyarı ve şikayetlere rağmen asli işi sigortacılık olmayan diğer meslek grupları Kaçak yazılımlar sayesinde ekmeğimiz ile oynarken

TOBB hiç bir şey yapmadı ve yapmıyor.

Özgür sigortacılar olarak Twiter’da yaptığımız anket sonucunda katılımcı olan sigorta acentelerinin yüzde 95’i TOBB bünyesinde kalmak istemiyor. Ama TOBB yukarıda bahsettiğimiz haksız maddi kazanç nedeni ile acenteleri bırakmıyor ve sigorta acentelerinin özgür olmasını istemiyor.

Sigorta acenteleri yıllardır bir çok mağduriyete , haksız rekabete , hukuksuz işlem yapan kişi ve kurumlara karşı örgütlerinden destek beklediler ama bulamadılar/bulamıyorlar.

Haksiz rekabetin durması hakkaniyet ve toplumsal bir taleptir.

Saygın yaygın etkili bir meslek sahibi olmayı talep etmek ise, hem sigortacılık sektörüne hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır

Yukarıda yazdıklarımız doğrultusunda , Ülke genelinde faaliyet gösteren Yaklaşık 16.000 sigorta acentesi ne istiyor ;

- Haksız rekabeti durdurmak.

- Saygın, yaygın ve etkin bir mesleğe sahip olmak

Mesleğimiz adına Onlarca yılını veren sektörü büyüten ve sektörün gelişmesinde en büyük pay sahibi olan Sigorta acenteleri olarak mesleğimizin bir ek gelir sağlayıcı yardımcı meslek olarak görülmemesini , hukuki olarak da çelişkiler bulunan bu yönetmeliğin acilen iptal edilmesini , yukarıda da bahsettiğimiz konulardan dolayı TOBB bünyesinden ayrılarak kendi “MESLEK ODAMIZI” kurulması yönünde Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz.

TÜSİAR

TÜM SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ARASTİRMA GELİŞTİRME EĞİTİM DERNEĞİ.

ÖZGÜR SİGORTACILAR PLATFORMUBu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları